Kategorie

Filtry diskové Obsahuje 4 zboží.

Zachycení nerozpuštěných částic do velikosti 150 mikrometrů z technické vody zajišťuje sestava stlačených rýhovaných disků, které jsou upevněny ve filtrační jímce. Filtr se čistí odkalováním, při výraznějším znečištění je možné provést externí proplach uvolněných filtračních disků.