Kategorie

Separátory kalů pro okruhy vytápění Obsahuje 12 zboží.

Separátory odstraní z oběhové vody topného nebo chladicího okruhu volné nečistoty a kaly a zabrání jejich usazování v soustavě. Pracují v automatickém nepřetržitém provozu.
Tělo separátoru je prostor s větším průřezem než je dimenze připojení, což vede ke snížení rychlosti proudění vody a ke gravitačnímu oddělení částic v ní obsažených. Současně díky turbulencím ve speciální vestavbě dostávají těžší částice impuls pro změnu směru pohybu a klesají ke dnu do spodní části těla separátoru.Odkalování se provádí při plném provozu soustavy.
Oběhová voda má neustálý volný průtok, separátory mají jen minimální tlakovou ztrátu.